חָלָב של בהמות וחיות טמאות

אנגלית : ; Milk ארמית : חלבא ; ערבית : חליב סוגי חלב של בעלי חיים שונים נבדלים זה מזה בתכונותיהם וברכיביהם התזונתיים . בספרות הרפואית הקדומה , הכללית והיהודית כאחד , נזכרו שימושים רפואיים בחלבם של שלל בעלי חיים האסורים באכילה : לביאה , כלבה , סוסה , אתון , נאקה ועוד . השימוש בחלב של בהמות וחיות טמאות אסור לפי החוק היהודי , לפי הכלל שטבעה המשנה : " היוצא מהטמא – טמא " ( בכורות א , ב ) . על רקע הצורך הדיאטטי והרפואי בחלב של בהמות משק טמאות נתעוררו ספקות מתחום הכשרות . בארצות האסלאם הועלו בעיות הקשורות לחלב של בהמות משק מקומיות , כגון אתון , סוסה ונאקה . ואילו בארצות הנוצריות הועלו השאלות בקשר לשימוש בחלב חזיר , שנחשב לבהמה חשובה ביותר . חלב של בעלי חיים טמאים במקורות ההלכה במאה ה 13 קבע החכם הברצלוני רבי שלמה בן אדרת ( רשב " א ) כי בעת הצורך מותר להשקות תינוק בחלב של בהמה טמאה , בנימוק ש " סתם תינוק מסוכן אצל חלב " . 8 › כהנא , הרפואה , עמ ' ע , הערה . › 5 88 שולחן ערוך , אורח חיים , סימן שכח , סעיף לג . וראה גם שו " ת פעולת צדיק , ח " ב , סימן קיג . 89 הבחנה דיאטטית בין סוגי חלב מופיעה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן