עצמות של בעלי חיים

אנגלית : Bones עצמות להכנת שיניים תותבות לעצמות בעלי חיים שמור מקום חשוב בתרבות החומרית הקדומה . זמינותן של העצמות לצד מגוון צורותיהן והאפשרויות הטכניות לגלף אותן ולהכשירן לשימוש הביאו לכך שהפיקו מהן מגוון כלים וחפצים . התקנת שיניים תותבות מעצמות , משנהב , משיני אדם או ממתכות נהגה כבר בתקופה הקלאסית . בקובצי שו " ת מן המאות ה › 19 – 1 נידון מעמדן של שיניים תותבות שהותקנו מעצמות בעלי חיים ביחס לתחומים שונים של הלכה . רבי מאיר איזנשטט ( מהר " ם א " ש , פולין – 1 ›› 0 אוסטריה ››› 1 ) קובע כי מת שהייתה בפיו שן תותבת מעצם של נבלה אין להוציאה מפיו לשימוש משני , אלא יש לקוברה עם הנפטר . רבה של העיר חברון בראשית המאה ה , 20 רבי חזקיה מדיני , דן בשאלה האם שן תותבת העשויה מכסף או מעצם זקוקה להגעלה בפסח מפני שהיא בולעת חמץ . הוא סבור שיש לשפשפה ולנקותה כמו שנוהגים בשן טבעית , אולם אחרים החמירו וחייבו להגעילה כמו כלי כסף רגילים . שאלה דומה נשאל רבי דוד צבי הופמן ( הונגריה – 18 › 3 ברלין 1921 ) בעניין השימוש בשיניים ›› שו " ת לב חיים , ח " ב , סימן צו . › 8 יהושע , ילדות בירושלים , עמ ' . 105 על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן