כבד של בהמות וחיות

אנגלית : ; liver יידיש : לעבער לדעת יוליוס פרויס מקור המילה העברית ' כבד ' בעובדה האנטומית שזהו האיבר הגדול והכבד ביותר בבלוטות הגוף . הקדמונים ראו בכבד איבר חשוב ומרכזי בגוף החי , כך שפגיעה בו עשויה להיות אנושה וגורלית . בתרבות השומרית שבמסופוטמיה הקדומה 2 › מחזור ויטרי , סדר הלכות שבת , סימן ל , עמ ' . 1 › 2 – 121 וכך גם הובא בספר הפרנס , סימן קסה ובספר כלבו סימן לא . › 2 טור , אורח חיים , סימן שכח . 28 ראה למשל בהגהות המהרש " ם לארחות חיים , סימן שכח , סק " כ . 29 ספר חסידים , מהדורת ויסטינצקי , סימן תקסו . 30 שפרלינג , טעמי , עמ ' תקצח . השושנה קרויה ביידיש " איין רוזין " . זהו זיהום עור חריף הנגרם מחיידק סטרפטוקוקוס שחדר דרך העור על פי רוב מבעד לפצעונים זעירים . בארצות הים התיכון באפריקה ואסיה , וגם בארצנו , ידועה " שושנת יריחו " , מחלה זיהומית שטפילה מועבר על ידי עקיצה של זבוב חול ( קדחת זבוב החול ; . ( leishmaniasis cutanea 31 חיי אדם , הלכות שבת , כלל סט , סעיף יז , עמ ' רח ; שם , כלל מד , סעיף טז , עמ ' קע . 32 פרויס , עמ ' . 183 33 ראה למשל איכה ב , יא . חיוניות הכבד הייתה יד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן