חֵלֶב ושוּמן של בהמות וחיות

חלב – אנגלית : ; animal fat , tallow ערבית : שחם שומן – אנגלית : fat בעלי חיים צוברים שומן ברקמות שונות בגופם לשם אגירת עודף אנרגיה מהמזון לזמנים שהמזון אינו מצוי . חלב הוא שומן המצוי בגופם של בעלי חיים , במיוחד באזור הקרביים . על פי חוקי ההלכה חלב בהמות כשרות אסור באכילה , אך מותר בהנאה . לעומת זאת , חלב חיות כשרות ( כגון אייל וצבי ) מותר אף באכילה , ואילו חלב ושומן של בעלי חיים טמאים אסור באכילה כבשרם . בעת העתיקה שימש חלב של בעלי חיים כחומר דלק לתאורה . בעולם הרפואה הקדום שימש החלב כסממן מרפא לטיפול במגוון הפרעות ותחלואים , ובאופן בולט לטיפולים חיצוניים . משום היותו חומר שומני , שימש החלב לסיכת הגוף ולטיפול בפצעים , בחבלות ובמחלות עור . התלמוד דן במקרה של אדם שסך את מכתו בחלבו של שור הנסקל האסור בהנאה . בימי הביניים התיר רבי שמחה מוויטרי , מתלמידיו של רש " י , שחי ופעל בצרפת במאות ה 11 וה 12 לסוך את הגוף בשבת בשמן , אך לא בחלב ושומן , שהם מוצקים ואינם 18 המוגלובין ( hemoglobin , Hgb ) הוא צבען אדום המקנה לדם את צבעו האדום ומאפשר לתאי הדם האדומים לשאת חמצן . 19 שו " ת שרידי אש , ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן