דם בעלי חיים

אנגלית : Blood הזאת דם ציפורים כטכניקת ריפוי וטיהור טקסי של מצורעים נהגה בבית המקדש היהודי . בספרות התלמוד נזכרו טיפולים חיצוניים המבוססים על דם של מגוון בעלי חיים . טיפולים חיצוניים נזכרו גם בספרות הרפואית והרבנית של ימי הביניים . דם – טיפולים פנימיים אכילת דם של בעלי חיים מקובלת בדיאטה של אוכלוסיות שונות בעולם . רכיב זה בולט בקרב שבטי נוודים שאינם עוסקים בחקלאות ואין להם מקורות מזון קבועים , ולכן הם ניזונים מדם ( וגם חלב ) של בעלי חיים של מרעה . אכילה או שתייה של דם בעלי חיים ( למעט דם דגים ) אסורה לפי חוקי הדת היהודית . איסור זה חזר ונשנה במקרא פעמים אחדות , עובדה המעידה כנראה על חומרת האיסור לפי השקפת המקרא . במקורות ההלכה הועלתה בווריאציות שונות שאלת ההתרפאות באמצעות צריכה קולינרית של דם בעלי חיים . ריכוז שאלות וספקות הלכתיים בעניין זה בקרב מספר פוסקים אירופיים מעלה את ההנחה , כי שתיית דם ותוצריו הייתה מקובלת ברפואה האירופית כטיפול במחלות שונות . מחלק מהשאלות משתמע , שדם נחשב לסממן רפואי מקובל בקרב רופאים מוסמכים , ולאו דווקא רופאים עממיים . כבר דנו בהיתרו של רבי יעקב ריישר , מחשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן