בשר ושרירים

אנגלית : Meat , Muscles בספרות הפסיקה של ימי הביניים והעת החדשה נידונו בעיות הלכתיות שונות הקשורות לתרופות שהופקו מבשרם של בעלי חיים שאינם כשרים . כפי שנראה להלן , חלק מהספקות הועלו בעקבות תהליכי ייצור של תרופות בשיטות מודרניות שהתפתחו מאוחר יחסית . כשרותה של אבקה רפואית שהופקה בתהליך כימי מסיבי בשר של בהמות טרפות נידונה בשאלה שהופנתה לרבי דוד צבי הופמן ( גרמניה , מאה : ( 19 ע " ד [ על דבר ] אבקת רוקח פולפער הנקרא זאמאטאזע ונעשה בפאבריק של נכרי מבשר בהמה טרפה ולפי מה שחקרתי ודרשתי אצל חכמים העושים במלאכה אופן עשייתו הוא שסוחטין מבשר המבושל אויז דען פליישפאזערן [ = סיבי בשר ] כל מיצו [ נוזליו ] הנקרא פליישאייווייס [ = חלבון בשר ] וע " י תחבולות שונות כעמישע פראצעססע [ = תהליך כימי ] נשתנה לדבר הנקרא אלבומאזע ואח " כ נתייבש ונטחן לאבק דק וטעמו רע , ומאותו פולפער נותנים מעט כמו רבע כף קטן לצלחת רוטב או לזכוכית מים והוא נמס בתוכו והחיך לא יתאו לו , ולפי עדות הרבה רופאים הוא לא לבד דבר מזוני נאהרפראפאראט כמו האבקת רוקח הנקרא נוטראזע , מילכזאמאטאזע , פלאזמאן הנעשים מחלב בהמה טהורה , ומוטאזע ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן