פרק ד איברי גוף, רקמות, נוזלים והפרשות של בעלי חיים: היבטים רפואיים־הלכתיים