תרנגולת הבית (Gallus gallus domesticus)

אנגלית : ; Hen , cock ערבית : דג ' אג , דיכ מוצרים רפואיים : בשר , שומן , כבד , מרה , דם , חלב , זפק ( בערבית : קואניץ ) , אשכים , ביצים ורכיביהן ( חלבון , חלמון , קליפות ) , צואה מאכלים : מרק עוף , ביצה חיה , צלויה , שלוקה עופות ומוצריהם שימשו במהלך התקופות ההיסטוריות למאכל , לתעשייה ולרפואה . 745 החי והצומח , , 2 עמ ' . 161 746 בן יעקב , עמ ' . 175 747 כלומר , המצויים בשדה לאחר רדת הגשם בעת שהאדמה לחה . 748 מראה הילדים , עמ ' , 58 אות יז בשם ספר מפעלות אלקים . 749 ווחורה וח ' אן , עמ ' . 7 750 במקורות הרפואה היהודיים לדורותיהם משוקעות המלצות דיאטטיות ורפואיות הנוגעות לעופות שונים . כך למשל ממליצים מקורות שונים על בשר קורא הקרוי בערבית חג " ל ( = חגלה , Alectoris chukar או חגלית Perdix perdix ) כבשר משובח המועיל לקיבה ( ראה למשל צרי הגוף , עמ ' ; 143 מראה הילדים , עמ ' . ( 254 על זיהוי הקורא במקורות היהודיים ראה שמש , הקורא , עמ ' . 66 – 62 התרנגולת הובאה כנראה מהודו לפרס ומשם למזרח התיכון ולארצות אירופה . התרנגול לא נזכר בתנ " ך , אך היה כנראה מוכר לתושבי ארץ ישראל בתקופת המקרא . התר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן