שַ לְ שוֹל (Lumbricus)

אנגלית : ; Earthworm ערבית : ח ' ארטין , כראתין , אלכרסין מוצרים רפואיים : שלשולים מרוסקים משפחת השלשולים ( Lumbricidae ) נמנית עם מחלקת התולעים הדל זיפיות ותפוצתה משתרעת באזור הפליארקטי . אחד המינים החשובים הוא שלשול הגשם ( L . terrestris ) שתפוצתו היא כלל עולמית . צבעו חום אדמדם וניתן למוצאו בסוגי קרקע שונים . הוא מתרבה באדמות לחות , לרוב בחודשי החורף . השימוש בשלשול למטרות רפואיות הוא קדום . דיוסקורידס ציין כי מרפאים בעזרתו כאבי שיניים , מחלות אוזניים וסתימות בדרכי השתן . תועלתו הרפואית נזכרה גם בספרות הנאו ארמית הסורית . בימי הביניים המליץ הרמב " ם על מספר טיפולים רפואיים הכוללים שימוש בשלשולים : הנחת " אלכרסין " ( = אלחראטין ) שחוקים לריפוי 726 צרי הגוף , עמ ' . 160 727 סלדינו , עמ ' . 116 b , 115 a 728 כ " י ויטאל , נט ע " א ; פסקה יו ; בוכמן ועמר , רפואה , עמ ' . 229 והשווה למרשם הנזכר בתולדות אדם ( עמ ' , 68 אות ב ) הממליץ על עור שועל במים לכניסה להיריון . 729 האח נפשנו , מערכת הא , ערך נגד הריון , אות טו , עמ ' סח . 730 שם , מערכת האלף , ערך חלי האבן , אות ג , עמ ' יח . סגולה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן