קיפוד מצוי (Erinaceus europaeus concolor)

אנגלית : ; H edgehog צרפתית עתיקה : היריצון ; ערבית : קנפד , קפיד ; ספרדית : איריזו מוצרים רפואיים : מרה , כבד , בשר , דם , איבר מין , עור קיפודים הם יונקים קטנים אוכלי חרקים . משפחת הקיפודיים ( Erinaceidae ) כוללת שתי תת משפחות – קיפודים בעלי קוצים וחסרי קוצים . רש " י זיהה את ה " אנקה" שברשימת בעלי החיים האסורים למאכל שבמקרא כ " היריצו " ן " , היינו קיפוד בצרפתית עתיקה . אחרים זיהו את הקיפוד עם ה " תנשמת " שברשימת השרצים הטמאים שבמקרא . בתלמוד נזכר " עור הקופר " ( בגרסאות אחרות קפוד ) כאמצעי להגנת איברים של בעלי חיים ( עטין הפרה ) מפני עלוקות . בספר הניסיונות המיוחס לרבי אברהם אבן עזרא ( ספרד , 1164 – 1089 בערך ) המליץ המחבר לטפל בהפרעות אופטלמיות בעין ( דוק ותבלול ) על ידי כחילת העין במרה של קיפוד . הרמב " ם ציין חלקים שונים בגוף הקיפוד לטיפול בתחלואים שונים : " בשר 687 ספר החשק , עמ ' נט . על מחבר הספר ראה : רוסמן , להיות אישה , עמ ' . 418 – 415 688 האח נפשנו , מערכת נ , ערך נשיכת נחש , עמ ' קעט , והשווה : מראה הילדים , עמ ' , 182 אות ו . 689 ראה למשל הצעתו של רבי משה זכות לגלות סו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן