צפרדע (.Rana sp)

אנגלית : ; Frog ערבית : צ 'פדע מוצרים : נתחי צפרדעים , דם , אפר , שומן , עצמות משפחת הצפרדעים ( Ranidae ) היא הגדולה ורבת המינים בסדרת חסרי הזנב ובין משפחות הדוחיים בכלל . הסוג צפרדע ( Rana ) מונה כ 250 מינים ובארץ ישראל מצוי נציג יחיד מהסוג צפרדע – צפרדע הנחלים ( . ( Rana ridibunda הצפרדעים חיות בצמוד למקווה מים ויש מינים מהן הנאכלים על ידי בני אדם , אך הצפרדע אסורה למאכל לפי חוקי ההלכה היהודית . השימוש בצפרדעים למטרות רפואיות נזכר בספרות הקלאסית . דיוסקורידס ( מאה ראשונה לספה " נ ) מוסר כי צפרדע שימשה כרכיב בתרופה נגד הכשת נחשים , אפרה נוצל לעצירת שטפי דם , ודם צפרדעים שימש תרופה לכאבי שיניים . הנחת נתח צפרדע על מקום הכשה של נחש ארסי נזכרה בספר רפואה סורי נאוארמי קדום . טיפולים המבוססים על צפרדעים שהציעו רופאים יהודים בימי הביניים שאובים ככל הנראה מכתבי דיוסקורידס . המתכונים שהציע השפיעו במקביל גם על הרפואה הערבית הימיביניימית , ועל הרפואה היהודית העממית . כך , למשל , רבי נתן בן יואל פלקירה ( ספרד , מאה 13 ) מוסר כי אפר צפרדעים עוצר דם , צפרדע מבושלת במלח ושמן מועילה לעקיצת צרעות , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן