צבי (.Gazella sp)

אנגלית : ; deer ערבית : ע ' זאל , ט 'בי מוצרים רפואיים : עור , קרניים הסוג צבי מונה בעולם 16 מינים החיים באסיה ובאפריקה באזורים מדבריים או צחיחים למחצה . במקרא נמנה הצבי עם חיות הבר הניצודות שבשרן כשר למאכל . במהלך 660 החי והצומח , , 5 עמ ' . 47 – 35 661 צרי הגוף , עמ ' . 221 662 שו " ת פני אהרון , יורה דעה , סימן ב . על חומר רפואי זה ראה גם בן נאה , לחש , עמ ' . 98 663 יהושע , ילדות בירושלים , עמ ' . 105 664 על מיני הצבאיים בארץ ובעולם ראה נוואק , , II עמ ' ; 1469 – 1466 החי והצומח , , 7 עמ ' . 269 – 258 665 דברים יב , כב ; יד , ה . הדורות שימשו מגוון איברים ומוצרים של הצבי כתרופות וכסגולות . עור צבי שימש לכתיבת ספרי תורה ולעתים הומלץ לכתיבת קמיעות ולטיפולים אירציונאליים . טיפול מאגי בחולה אפילפטי כלל מתן קמיע הכתוב על עור צבי . עור צבי שימש לכתיבת קמיעות לבעיות גינקולוגיות ; כניסה להיריון , מניעת היריון או קושי במהלך הלידה וגם לגרימת אהבה בין איש לאישה . חגורות עשויות מעור צבי שימשו כסגולה לכאב ראש . ראוי לציין כי בספרותם של חכמי אירופה המונח צבי מתייחס לעתים לאייל ( ביידיש : הירש , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן