צב (.Testudo sp)

אנגלית : ; Turtle ערבית : סלחפאה ; ספרדית : טארטוגה , תרתוגא מוצרים רפואיים : ביצים , מרה , כבד סדרת הצבים ( Chelonia ) מונה 11 משפחות ו 72 סוגים הכוללים 220 מינים . תפוצת הצבים בעולם נרחבת וכלל עולמית . רובם חיים במים מתוקים , או קשורים אליהם , 653 החי והצומח , , 3 עמ ' . 106 654 לב , סממני , עמ ' . 78 655 דיוסקורידס , . 36 , II 656 סיכום המקורות הימיביניימיים ראה לב , סממני , עמ ' . 78 657 בניהו , ליקוטים , עמ ' ; 95 כ " י ויטאל , עז ע " א , פסקה שפט ; בוכמן ועמר , רפואה , עמ ' . 103 658 מדרש תלפיות , ענף בעלי חיים , צו ע " ב . 659 מראה הילדים , עמ ' . 197 מיעוטם חיים ביבשה ומינים אחדים חיים בים . המקורות ההיסטוריים מזכירים " צב" סתם מבלי לתאר את תכונותיו ומוצאו . אני משער , כי למטרות רפואיות השתמשו בעיקר בצבי יבשה או בצבי ביצה , שהיו זמינים יותר מאשר צבי ים . בספרד של ימי הביניים שימשו איברי הצב לטיפול באפילפסיה ובמחלת הדיפתריה . רבי נתן בן יואל פלקירה , שחי ופעל במאה ה , 13 כותב : " סלחפאה בלעז תרתוגא תשתוריאום . המדברי ממנו [ = צב יבשה מדברי , T . kleinmanni ] יועיל לכופי [ = כפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן