משפחת הפניניתיים (Pteriidae)

אנגלית : ; Pearl ארמית : מרגניתא ; ערבית : לולו , לולו ביכרי ; ספרדית : פירלש ; יידיש : פערל מוצרים רפואיים : פנינה שלמה או כתושה לאבקה במשפחת הפניניתיים נכללים מיני צדפות שיש בהן פנינים יקרות ערך . הפנינה נוצרת עם חדירת גוף זר ( תולעת קטנה , גרגר חול ) לרקמות הגלימה של הצדפה וסביבו מופרשות שכבות הדר , שמהן מורכבת הפנינה . מינים שונים של צדפות מייצרים פנינים . פנינית אמיתית ( Pinctada margaritifera ) נחשבת ליצרנית הפנינים הידועה ביותר . שימוש רפואי בפנינים ( pearls ) היה מקובל ברפואה הסורית הקדומה . בתקופת התלמוד שחקו עשירים ובעלי יכולת את הפנינה ( בארמית : מרגניתא ; בפרסית עתיקה : Margan ) ושתו את האבקה בכוס מים חמים לשם רפואה . השימוש הרפואי בפנינים נזכר בחיבורים יהודיים ימיביניימיים העוסקים בנושאים של טבע ורפואה . רבי גרשון בן 639 מראה הילדים , עמ ' , 76 ערך הריון . אינדיקציה זו לקוחה מהספר תולדות אדם לרבי אליהו לואנץ , עמ ' , 68 אות א . 640 ספר רפאל המלאך , יב ע " ב . 641 לחש וקמיע , עמ ' . 102 642 קריספיל , ילקוט , עמ ' . 58 643 פלביץ ' ויניב , עמ ' . 57 644 ראה עם כלביא , עמ ' . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן