עפצים (galla)

אנגלית : ; Oak gall ערבית : עפץ , עפיץ , אל קשף , אל בהש ; בשפות אירופיות : גאליש מוצרים רפואיים : עפץ שלם , דם עפצים , אבקה או רסק עפצים העפץ הוא גידול של רקמות הצמח מסביב לביצה של חרק או בעל חיים אחר , המהווה מקום להתפתחות בעל החיים מן הביצה . עפצים של אלונים , ובמיוחד אלון התולע ( , ( Quercus infectoria הנגרמים על ידי עקיצת צרעה , שימשו בעבר , ומשמשים גם 625 שו " ת ישועות מלכו , לקוטי שו " ת , סימן כד . 626 על האיסור להקיז דם להורים ראה שולחן ערוך , יורה דעה , סימן רמא , סעיף ג . 627 דיון בסוגיה זו ראה : שו " ת הר צבי , יורה דעה , סימן קצז , סעיף ג . 628 יש לציין שהקדמונים סברו שהאלון מניב לסירוגין שנה אחת בלוטים ושנה אחת עפצים , או שמדובר בעצים שונים אבל דומים . ראו למשל : אבן רשד , מס ' . 134 , 30 בחברות מסורתיות בימינו , לעיבוד עורות בענף הבורסקאות ולהכנת דיו לכתיבה . בתקופה הקלאסית שימשו עפצי אלון למגוון מטרות רפואיות ובאופן בולט כחומר מכווץ ( astringent ) העוצר דימומים או שלשול . דיוסקורידס ציין כי הם נוצלו להרגעת כאבים בשיניים , לעצירת שלשול ( diarrhea ) ולריפוי שטפי דם בחניכי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן