עכבר מצוי (Mus musculus praetextus)

אנגלית : ; House mouse ערבית : פאר מוצרים רפואיים : לב , זנב , דם , צואה , אפר עכברים שרופים עכבר מצוי הוא יונק קוסמופוליטי קטן הנפוץ באזורים נרחבים בעולם . הוא אוכל כל שהתפשט בעולם בעקבות האדם והוא מזיק לחקלאות ולאסמים . " עכבר " נמנה בתורה עם שמונת השרצים האסורים במאכל , ורבים זיהו אותו עם עכבר מצוי . בימי קדם גרמו עכברים וחולדות למגפות שהמיתו אנשים רבים , ותיאורים על נזקיהם מובאים בספרות המקראית . סממני מרפא שמוצאם מעכברים נזכרו בספרות הקלאסית . דיוסקורידס דיווח על טיפול בעקיצת עקרב וייבוש הרוק אצל ילדים בעזרת עכברים . לפי תפיסת בני תקופת התלמוד אכילת מזונות שאכלו מהם עכברים או אכילת עכברים עצמם גורמת לשכחה . במקורות ימי הביניים נזכרו טיפולים שונים הקשורים לעכברים או להפרשותיהם . הרמב " ם ( 1204 – 1138 ) המליץ על ראשי עכברים שרופים וטבולים בדבש לטיפול בהקרחה . רבי נתן בן יואל פלקירה כתב כי דמו של " הפאר " [ בערבית : עכבר ] מסיר יבלות . שיקוי המכיל צואת עכבר ולבונה ( Boswellia ) מפוצץ אבנים במערכת השתן ופתילה המותקנת מחומרים אלה מועילה לגרימת שלשול לנערים . בשר עכבר מועיל לאדם הסובל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן