שער החיבור "מדרש תלפיות" לרבי אליהו הכהן האיתמרי, מהדורת איזמיר תצ"ו (1736)