"עופות־אילנות" (Branta leucopsis?, barnacle-goose)

מוצרים רפואיים : גוף העוף אחד המיתוסים שרווחו בימי הביניים היה קיומם של עופות מיוחדים המחוברים לאילנות כמו פרות . מסורת עממית – פולקלוריסטית זו הייתה אוניברסלית והייתה נפוצה למשל בקרב עמי אירופה וגם בערב . לא מן הנמנע שמדובר בעופות המבלים את רוב ימיהם על העצים , והתקבל הרושם שהם מחוברים להם ואף ניזונים מהם . יהושע טרכטנברג ( Joshua Trachtenberg ) מייחס אמונה זו ל " , “ barnacle - goose אווז צפוני ( Branta leucopsis ) הנספח לאוניות , אך ברור שאין למיתוס זה אחיזה במציאות . מוטיב זה חדר אל עולם האמונות היהודי , ובספרות ההלכה של ימי הביניים נידונו מספר היבטים הלכתיים הנוגעים לעופות אלה , ועל כך דנתי במקום אחר . בחיבורו " מדרש תלפיות " מדווח רבי אליהו הכהן ( נולד קודם – 1659 איזמיר 1729 ) שעופות אילנות משמשים תרופה להגברת החשק המיני ( אפרודיזיאק ) : יש אילן אחד לחוף אונג " ילא טי " רא שיוצאים עופות קטנים ממנו וקודם שיתבשלו נתלים באילן דרך פיהם וכשיתבשלו נופלים אל מים חיים ומתנועעים וצפורים [ ... ] ושמעתי שמועילים מאד לעורר תאות המשגל . רבי אליהו הכהן מתייחס למיתוס כמציאות ממשית , והוא אף מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן