סרטן הנחלים (Potamon potamios)

אנגלית : ; crab , S hellfish ערבית : סרטאן מוצרים רפואיים : סרטן כתוש ; עיני סרטן סרטן הנחלים הוא מין במשפחת הפוטמוניים – . Potamonidae זהו סרטן קצר בטן , החי במים מתוקים קבועים , בנחלים , אגמים ומעיינות . ניצול גוף הסרטן לצרכים רפואיים הוא קדום . ברפואה הסורית הניאוארמית עשו באיברי הסרטן ( עצמות , עיניים ) שימושים סגוליים ורפואיים מגוונים . בימי הביניים נזכר הסרטן בחיבורים רפואיים יהודיים בספרד , במצרים , בארץ ישראל , בטורקיה ובאשכנז . הרמב " ם טען כי " סרטן נהרי " שחוק מועיל לריפוי מורסה קשה . רבי נתן בן יואל פלקירה ( ספרד , מאה 13 ) טען ש " סרטן נהרי מתיך צמחים ( = גידולים , מכות ומורסות ) קשים " ומסייע לנשיכת עקרבים וכלב שוטה . לעומת זאת , ממליץ פלקירה על 504 על הפולמוס בשאלה אם אפשר לבצע מציצה באמצעות ספוג ראה למשל : שו " ת דעת כהן ( עניני יו " ד ) , סימן קמב ; שו " ת הר צבי , יו " ד , סימן ריד . 505 ערוך השולחן , יורה דעה , הלכות מילה . 506 שו " ת אבני נזר , חלק יו " ד , סימן שלח , יט . 507 נהר מצרים , קה ע " ב , סימן כג . 508 הובא בפתחי תשובה בהערותיו לשולחן ערוך , יורה דעה , סי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן