ספוג הרחצה (Spongia officinalis)

אנגלית : ; Sponge ערבית : אספונג ' ; ספרדית : אשפונג 'א מוצרים רפואיים : ספוג ( יבש , רטוב ) , אפר ספוג ספוג הרחצה ( להלן : ספוג ) נמנה עם מערכת הספוגיים ( , ( Porifera מערכת של בעלי חיים רב תאיים ירודים החיים במים . הספוג הוא חומר קרני דמוי כרית , שקוטרו עד 20 ס "מ ובית גידולו העיקרי הוא סלעים ואבנים בעומק 8 מטרים ויותר . שלדו עשוי רשת צפופה מאוד של סיבי ספוגנין והוא משמש לניקוי ולספיגת מים . שימושים רפואיים בספוג כבר הקדמונים ידעו לנצל את הספוג לניקוי , לרחצה ולמטרות רפואיות . בכתבי התנאים והאמוראים נזכר הספוג בעיקר בזיקה לרחיצה ולחבישת מכות וחבלות . בתוספתא שבת ( ליברמן ) , יב , יד נזכר הספוג בהקשר לטיפול בפצע בשבת : " לא יתן מים על גבי ספוג ויתן על גבי מכתו אבל נותן הוא על גבי רגליו והן יורדין לספוג נותן אדם מוך יבש וספוג יבש על גבי מכתו " . רבי ישמעאל בי רבי יוסי מתיר לחבוש מכה בספוג יבש , מהטעם ש " ספוג אינו מרפא אלא משמר " , היינו הוא אינו מביא להחלמת המכה , אלא מגן עליה מפני זיהום . בספרות הרפואית של ימי הביניים נזכר הספוג בהקשר למגוון טיפולים . הרמב "ם המליץ לטפל במורסות בידיי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן