משפחת הנמליים (Formicidae)

אנגלית : ant מוצרים רפואיים : נמלים שלמות , נמלים מטוגנות , לסתות , ביצים אכילת נמלים ( שלמות או מרוסקות ) נזכרה בספרות התלמודית בקשר לאיסור אכילת שקצים ורמשים . אכילת נמלים לא הייתה נהוגה בדיאטה של תושבי ארץ ישראל ובני בבל היהודים והנכרים , וספק רב אם בכלל אפשר לאוכלן , שכן הן מפרישות חומרים כימיים ( פרומונים או חומצת נמלים ) . מכאן , יש להניח , כי המקורות עוסקים באכילתן במקרים של דחק או לצרכים רפואיים . על פי התלמוד תפרו איבר מין שניקב או חתכים בגוף בכלל באמצעות נמלים . נמלה גדולת גוף הוצמדה לשפתי הפצע ובעוד היא נושכת את המקום כדי להתגונן , תלשו את 479 בן יעקב , עמ ' . 372 , 237 480 מאיראוויץ , א , עמ ' . 190 המן אינו שרף עצים . כאן הוא מכונה בשם זה במשמעות של הפרשה . המן נמכר בחנויות לממכר תרופות עממיות בגושים דביקים בדומה לשרף של עצים . 481 בודנהיימר , המן . 482 רבי עבדללה סומך ( בבל , מאה 19 ) מוסר כי המן יובא לעיראק מפרס השכנה ושנהגו לדוך אותו כדי להתקין ממנו מאכלים ( כנראה ממתקים ומגדנות ) : " יש בעירנו מין דבש שמביאין אותו מערי פרס וקורין אותו מ " ן אל סמ " א " ( שו " ת זבחי צד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן