כנימת האלון (הכרמיל) (Dactylopius coccus)

עברית מקראית : תולעת שני , שני ; ערבית : קרמז מוצרים רפואיים : כנימות שלמות , צבע המופק מהכנימות כנימת האלון ( להלן : הכרמיל ) המשתייכת למשפחת הכרמילים ( Kermesidae ) היא כנימת מגן המצויה על עצי אלון , בעיקר על אלון השני ( , ( Quercus coccifera ברם אלון זה אינו גדל בר בארץ . בישראל גדלות כנימות כרמיל על ענפיו של אלון התבור ( Quercus . ( ithaburensis בתקופת המקרא ובימי חז " ל שימשה תולעת שני בעיקר להפקת צבע אדום לצביעת אריגים . בפולחן העברי ( במשכן ובמקדש ) יוחסו לה תכונות של חיטוי וטיהור , כמו למשל בטקס טהרת המצורעים . בבבלי נזכר חוט של זהורית כסגולה נגד ״צמירתא״ ( אבנים בכליות ) . חכמי הטבע והרפואה בתקופה הקלאסית ציינו את השימוש הרפואי בתולעת השני לריפוי מכות , חבורות ודלקות עיניים . צבע הכרמיל ( ״קרמז״ ) היה מוצר סחיר בקרב סוחרים יהודים במאות האחרונות . מעדויות של רופאים ורבנים בימי הביניים עולה שלכרמילים נודע ערך רב כרכיב בתרופות וסגולות . בשאלה שהופנתה לרבי משה בן חביב ( 1696 – 1654 ) בעניין כשרות מרקחות שנותנים בהן קירמיז כדי לצובען נמסר שהצבע " מועיל לשמח את הלב " . המקובל רבי חי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן