תת־סדרת היתושים (Mematocera)

ולהאכילו מאכל אחד לרפואה שנראין הדברים שיש בו שרץ העוף לפי הענין , והשיב כי נכפה חולי גדול וכמכה של חלל דמי ופעמים שמסתכן ונופל באור או במים ומותר אם הרפואה ידועה ואם אין הרפואה ידועה אין להתיר " . רבי מאיר הכהן סבור כי אפילפסיה הינה מחלה מסוכנת , שכן הנכפה עלול להיפגע מעצם הנפילה ; הוא עלול ליפול למים ולטבוע או לתוך אש ולהיכוות . לדעתו , אם קיים תחליף לתרופה זו אין להיזקק לתרופה שאינה כשרה . ברם אם זו התרופה היחידה העשויה להואיל לבריאותו , השימוש בה מותר . אנגלית : ; mosquito , gnat ערבית : בקאיי " ת אל תור מוצרים רפואיים : יתושים כתושים לאבקה ; דם יתושים מינים שונים של יתושים , בעיקר ממשפחת הכולכיתיים ( , ( Culicidae עוקצים בני אדם , ובכך הם מטרידים ומעבירים מחלות . המדרש מציע כי מכת ערוב במצרים ( שמות ח , יז ) הייתה של ״צרעין ויתושין״ . לפי התלמוד יש לקבוע ימי תפילה במקרים של התרבות יתושים יותר מהרגיל . יש להניח , כי הוראה זו אינה מתייחסת להטרדת היתושים בלבד אלא קשורה למחלות המוניות שהתפתחו בעקבות ריבוי היתושים . מנגד , ניצלו הקדמונים את היתושים למטרות מרפא . במסורת תלמודית בבלית נז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן