משפחת החגבים (Acrididae)

אנגלית : ; locust , grasshopper לשון תלמוד : ציפורת כרמים ; ארמית : פליא ביארי ; ערבית : ג 'ראד מוצרים רפואיים : גוף החגב , ביצים חגבים ומיני ארבה הנמנים עם משפחת החגבים ( Acrididae ) הנכללת בסדרת החגבאים ( , ( Orthoptera והם נחשבים למזיקים קשים לחקלאות . עם זאת , מינים שונים מהם מנוצלים ברחבי העולם למטרות קולינאריות , ואף למשחק ולשעשוע . על פי ההלכה היהודית ישנם מיני ארבה המותרים באכילה ( ויקרא יא , כא – כב ) , ובחלק מקהילות ישראל בארצות המזרח ובתימן נהגו לאוכלם . שימושים רפואיים בחגבים נזכרו בספרות הנכרית בתקופה הקלאסית . דיוסקורידס בן המאה הראשונה לספה " נ מתאר חגב גדול וחסר כנפיים ( Acrides ) אשר שימש כתרופה נגד הכשת נחשים . השימוש במיני ארבה למטרות מרפא נזכר במשנה שבת ט , ז : " ציפורת כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא [ אסורה בהוצאה בשבת משום ] שמצניעין אותה לרפואה " . לפי המשנה הוצאת חגב בשבת מרשות אחת לרשות אחרת אסורה , ומקובל היה לשמור חגבים לצרכים רפואיים . עצם האיסור לטלטל כמות כלשהי מהחגב מלמד שלצרכים רפואיים השתמשו בכמויות קטנות למדי מגוף החגב , ייתכן שבחלקים מסוימים . ציפורת כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן