סדרת החיפושיות (Coleoptera)

אנגלית : ; Scarabees צרפתית עתיקה : אישקרבו " ט ; ספרדית : אישקראבאגיש מוצרים רפואיים : גוף החיפושית ; חיפושיות מטוגנות סדרת החיפושיות היא סדרת החרקים העשירה ביותר במינים בעולם . במקורות העבריים ההיסטוריים אין , בדרך כלל , הבחנה בין המינים שבסדרה , כך שהמונח חיפושית עשוי להתייחס למגוון מינים . המונח ״חיפושית״ נזכר לראשונה במקורות התנאים והאמוראים כבעל חיים ההולך על גחונו והאסור באכילה . רש " י זיהה את החיפושית כ״אישקרבו "ט בלע " ז״ , היינו כחיפושית שבעברית המודרנית . שימוש בחיפושיות ( חיפושיות זבל ) כסגולה לפריון או בקמיעות בצורתן כסמל לחיים 298 השתלת איברים של חזירים או קופים בבני אדם קרויה במינוח המדעי , xenotransplantation שמשמעה השתלה זרה . בשנים האחרונות מנסים מדענים לשנות את ה DNA של חזירים כדי להגדיל את ההסתברות שאיבריהם לא יידחו מיידית מגופם של בני אדם . על תופעה זו ראה בהרחבה קופר ולנזה . 299 דיון אתי הלכתי בעניין השתלת לב חזיר באדם ראה אריאל , השיבוט , עמ ' . 218 – 211 300 שטינברג , ג , עמ ' . 271 301 משנה , פרה ט , ב ; ספרא שמיני , י , יב ; בבלי , חולין סז ע " ב . 302 ראה פ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן