חומט רפואי, מתוך: ג'י. ג'יי. ווד (,(1889–1827 "הבריאה החיה": מהדורה פופולארית של "עולמנו החי: תולדות הטבע", ניו יורק .1885 הצייר: גוסטאב מוטצל (1893–1839)