זבוב הבית (Musca domestica)

אנגלית : ouseflyh , C ommon fly מוצרים רפואיים : גוף הזבוב מטוגן או כאבקה זבוב הבית הוא אחד הנציגים הבולטים ביותר במשפחת הזבוביים ( , ( Muscidae ותפוצתו כמעט כלל עולמית . הזבוב מהווה מטרד לאדם , ויש לו השפעה בריאותית על האוכלוסייה האנושית , שכן הוא מעביר מחלות . לפי המדרש נתקללה האדמה לאחר חטאו של אדם הראשון בכך שהיא מעלה זבובים , יתושים ופרעושים . הקדמונים ידעו , אם כי באופן חלקי , על הקשר בין העברת מחלות לזבוב , לכן הזהירו מפני ״זבובי בעלי ראתן״ . בתקופת חז " ל ייחסו לזבובים תכונות רפואיות . בבבלי ( שבת עז ע " ב ) נזכרו זבובים כטיפול לעקיצת צרעה . ככל הנראה נכתשו הזבובים לאבקה והונחו על מקום העקיצה לנטרול הארס ולאלחוש הכאב . שימוש בזבובים לטיפולים חיצוניים מוזכר במקורות שונים בימי הביניים . רבי אליהו בן משה לואנץ ממליץ לטפל בשעורה שבעין ( stye ) על ידי משיחתה באבקת זבובים . ברם פעמים שהדבר עלול לגרום לתוצאה הפוכה , שכן מחלות עיניים הן בין המחלות העיקריות המועברות על ידי זבובים ( מחלות מעיים , שיתוק ילדים , שחפת ) . רבי חיים ויטאל מוסר בשם ״מגידי אמת״ כי מריחת זבובים מטוגנים בשמן היא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן