דגים

אנגלית : ; Fish ערבית : סמכ ; יידיש : פיש מוצרים רפואיים : מרה , שמן דגים ( פיש עהל ) בתקופת חז " ל נחשבו דגים , ובמיוחד הקטנים שבהם , כמאכל הבראה לחולים . דגים קטנים או מאכל ״הרסנא״ ( דגים מטוגנים בקמח ובשומן שלהם ) נחשדו כמאכלים המפסיקים את חלבן של נשים מיניקות או מעכירים אותו , ולכן לא הומלץ להן לאוכלם . האמונה העממית המייחסת לדגים סגולות פריון הייתה מקובלת אצל קדמונינו , והיא מבוססת כנראה על העובדה הביולוגית שדגים מטילים או משריצים צאצאים רבים ( אסטרטגיית רבייה מסוג . ( r אמונות דומות רווחות עד לדורות האחרונים . דגים – טיפולים רפואיים חיבורי רבנים בימי הביניים ובעת החדשה מכילים מגוון רב למדי של טיפולים רפואיים הקשורים לגוף דגים או לשמן המופק מהם כגון : ריפוי צרעת , בעיות בכלי הנשימה , קשקשת הראש אצל ילדים , מניעת מחלות מעיים , ריפוי מחלות עיניים , חיזוק הריאות בימי החורף וטיפול ביריקת דם , סיכת השמן נגד הזעה מוגברת , טיפול באדם שיתבטל בשישים . ראה שו " ת דברי דוד , ח " ג , יו " ד , ב , עמ ' צ – צו . וראה עוד אפרתי , מזון מלכות , עמ ' . 13 – 7 207 בבלי , ברכות נז ע " ב ; סנהדרין צח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן