גידול דבורים בכוורות. איור מתוך ספר הרפואה ,Tacuinum Sanitatis מאה 14