בונה (Castor fiber)

אנגלית : ; Castor יוונית ולטינית : קסטור , קסטוריה , קסטוריון ; ערבית : גנבא דסתר , חצית אל בחר , פאחשא ; יידיש : ביבערגייל מוצרים רפואיים : אשכים , שומן בונה הוא יונק מכרסם החי בצפון אמריקה ובצפון האזור הפליארקטי בעולם הישן . חומר רפואי חשוב מגוף החיה היה אשכיו של הזכר . השימוש הרפואי באשכים היה מקובל כבר בתקופה הקלאסית , אולם טרם מצאנו אזכור לכך במקורות חז " ל . חומר זה נזכר , למשל , בכתביו של דיוסקורידס ( , ( Dioscorides רופא בצבאו של נירון קיסר , שפעל בשנת › 0 לספה " נ לערך . בחיבורו המילוני " חומרי המרפא " מזכיר דיוסקורידס את הבונה בשם " קסטרום " ( . ( Kastoros orchis הוא מדווח כי הבונה נוצל לטיפול בנשיכות של בעלי חיים ארסיים , ולריפוי ליקויים במערכת המין וההולדה , כגון החשת המחזור הנשי , הוצאת › 5 האח נפשנו , עמ ' סה והשווה לספרו נפלאים מעשיך , מערכת ב , ערך ארנבת , עמ ' יז . על מקורות רבניים נוספים הממליצים על קיבת ארנבת לטיפול בעקרות ראה ספר זכירה , ערך לאישה שתתעבר , יט ע " א . ובמקורות שהביאה קליין , עת ללדת , עמ ' › . 37 – 3 ›› ראה למשל את המלצתו של רבי זכריה סימנר למנוע הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן