אריה (Panthera leo)

אנגלית : ; Lion ערבית : אסד מוצרים רפואיים : שומן , חלב , חלב , צואה האריה הוא הטורף הגדול במשפחת החתולים ( , ( Felidae שחי בעבר הרחוק בארץ ישראל , והוכחד ככל הנראה בתקופה הצלבנית . בסיפורי המקרא תוארו תקיפות של אריות שגרמו למוות או במקרה הטוב לפגיעות גרמיות קשות . לצד הנזקים שגרמו אריות לאדם 5 › מראה הילדים , עמ ' ›› , 1 אות לג ; שם , עמ ' , › 5 אות א . 57 בן יעקב , עמ ' . 3 › 1 , 353 › 5 ריעאני , מס ' ›› . 1 › 5 צרי הגוף , עמ ' . 1 › 0 › 0 ספר תשב " ץ קטן , סימן ס . › 1 שו " ת רדב " ז , ח " א , סימן ריג . והשווה ברכי יוסף , או " ח , סימן שא , ס " ק ו שהסתמך על דברי הרדב "ז בעניין זה הלכה למעשה . › 2 על האריה ותפוצתו העולמית ראה נוואק , , II עמ ' . 121 –› 1215 על האריה בארץ ישראל הקדומה ראה החי והצומח , , 7 עמ ' . 212 › 3 ראה למשל שופטים יד , ה ; מלכים א יג , כד . ולחיות המשק , הפיקו מהם גם תועלת רפואית . מסורת חז " ל מדווחת על שימוש רפואי בחלב לביאה למחלה חשוכת מרפא . הלביאה היא בעל חיים חזק שקשה להשיג את חלבו , ואכן עלילת הסיפור מתייחסת למוטיב זה ולפתרון הבעיה . נראה כי הסיפור מבוסס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן