אלמוג (.Corallium sp)

אנגלית : ; Coral ערבית : אלג ' ום , מרג ' אן , מרגין , בסד ; יידיש : קרעל ; ספרדית : קוראלו . מוצרים רפואיים : גוף האלמוג ; אפר אלמוג ; אבקת אלמוג יבשה אלמוגים ( מחלקת אלמוגים , Anthozoa ) הם בעלי חיים ימיים , שגופם מכיל בעיקר שלד 35 בבלי , ברכות מג ע " א . › 3 שו " ת הרדב " ז , ח " ג , סימן תעא , טו ע " ב . 37 מלכי , מאמרים , עמ ' קנ – קנא . › 3 שם , עמ ' קנו . › 3 שם , עמ ' קסד . סידני קשה , המשתייכים לעל מערכת הנבובים ( . ( Coelenterata השימוש באלמוגים כחפצי נוי ותכשיטים קדום מאוד . לפי תפיסתם של הקדמונים נחשב האלמוג לעץ . רש " י , למשל , מתאר את האלמוג כ " מין עץ העולה בקרקע הים ושמו קוראל " ו " . האלמוג נחשב כמוצר מותרות שסוחרים יהודים סחרו בו בימי הביניים . › 0 החי והצומח , › , עמ ' . 232 – 231 › 1 על יבוא אלמוגים בתקופת שלמה ראה מלכים א י , יא – יב . אלמוגים קרויים בספרות חז "ל ״אלמוגים״ , ״כסיתא״ ( בבלי , ראש השנה כג ע " א ) . אחד משימושיהם נזכר במשנה כחותם של טבעת . ראה משנה כלים יג , ו . › 2 רש " י , ראש השנה כג ע " א . › 3 על הסחר של יהודי צפון אפריקה באלמוגים ראו : שו " ת ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן