אייל המושק (Moschus moschiferus)

אנגלית : Musk deer מוצרים רפואיים : בושם – ערבית : מסך , מסקי , מוסק " י , מוסקו , אלמיסקלי , מישקלי , מושקוש . יידיש : פיזום , פיזאם , ביזאם , מאשיס המושק הוא חומר אורגני ארומטי ששימש בתעשיית הבשמים , כתבלין ולצורכי רפואה . הבושם מופק מבלוטה של אייל המושק , יונק מעלה גירה וחסר קרניים הגדל בסיביר , טיבט וסין הצפונית . הזכר מתאפיין בניבים עליונים ארוכים וכפופים הבולטים מן הפה . מתחת לבטנו סמוך לאיבר המין מצוי כיס המפריש מבלוטות מיוחדות חומר רך , שצבעו אדמדם חום , בעל ריח עז וטעם מר . תיאור של אייל המושק ומקור הבושם המופק ממנו על פי החיבור : Hortus Sanitatis , 1490 ( שלא כבציור , בטבע מין זה חסר קרניים ובעל ניבים . הציור מוכיח כי לא הוכר היטב באירופה ) 12 נוואק , , II עמ ' ›› ; 13 דור , לקסיקון , א , עמ ' ›› . המושק היה בושם סחיר שהוכנס לאזורים שונים , ואף מרוחקים ממחוזות תפוצתו , במערב ובמזרח . בספרות ההלכה של חכמי אירופה הוא נקרא ״פיזאם״ , ״ביזאם״ או " מאשיס " . בחיבורים של רבנים מארצות המזרח הוא מכונה בכינויים קרובים : ״מוסק״ , ״מוסק " י״ , ״מוסקו״ , ״אלמיסקלי״ או ״מישקלי״ . בימי הבינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן