גלגל לבדיקת מצבו של החולה על פי צבעי השתן. במרכז רופא בודק את צלוחית השתן שמגיש החולה