שתן

אנגלית : ; urine ערבית : בול ; כינוי : מי רגליים סוגים של שתן : לפי גיל ומין ) בוגרים , זקנות , נערים , תינוקות (; שתן טרי ושתן ישן בתרבות של העולם הקדום נחשב השתן לחומר אורגני רב תכליתי ; לניקיון ( הסרת כתמים , חפיפת הראש ) , לתעשיית בשמים ולרפואה פנימית , חיצונית ונפשית מאגית . השימוש 245 כ " י ויטאל , עד ע " ב , פסקה שלג ; בוכמן ועמר , עמ ' . 179 246 שבט מוסר , פרק יא , אות כה . 247 על שימושי השתן בספרות התנאים והאמוראים ראה למשל : ירושלמי , מועד קטן פ " ג ה " ב , פב ע " א ; בבלי , כריתות ו ע " א . על שימושיו השונים נכתבו מחקרים ומאמרים שונים , ראה פרויס , עמ' ; 436 דבירי , מי רגלים , עמ ' . 803 – 794 על השימוש בשתן כחומר ניקוי ראו קארקופינו , חיי , עמ' ; 39 ברוך ועמר , בית הכסא , עמ ' ; 44 שמש , סבונים , עמ ' . 91 – 51 בשתן ( Peri Ouron ) לניקיון ולרפואה נזכר בחיבורים מהתקופה הקלאסית , כגון אצל פליניוס ודיוסקורידס במאה הראשונה לספירה . כבר בראשית הדברים אעיר כי הכתבים הרפואיים , יהודיים ונוכריים כאחד , עוסקים במגוון רחב של סוגי שתן , של בעלי חיים או של אדם ( לפי גיל או מין ) , מתוך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן