שכבת זרע

אנגלית : Sperm , Semen מבחינה רפואית התייחסותם של המקורות הרפואיים והרבניים לזרע הגברי נעה בשלושה מישורים : א . ההשלכות של קיום יחסי אישות על בריאות הגבר ; ב . מקומו של הזרע בבדיקות עקרות גברית ; ג . הזרע כסממן רפואי . להלן נעסוק בשלושה היבטים אלה . 223 קיצור שולחן ערוך , סימן צא , סעיף ח . 224 על כוחות הרוק וסגולותיו המאגיות בפולקלור העממי ראה ת ' ורנדייק , ; 147 , 93 , I טרכטנברג , עמ ' . 159 , 120 , 107 225 בן נאיים , נוהג בחכמה , עמ ' קנב . על נוהג דומה מוסר שמואל אהרון רומאנילי בספרו מסע בערב . ראה רומאנילי , מסע , עמ ' כז . 226 שפרבר , מנהגי , ח " א , עמ ' רכו – רכז ובמקורות שהביא שם בהערה . 5 המקור לדברים הם דבריו של החוקר ווסרטמרק , ריטואל ואמונה , ח " א , עמ ' 93 ואילך וראה שם במיוחד בהערה . 4 חיוניות הזרע לבריאות הגבר מימי המקרא ועד ימינו אנו מציגה ההלכה היהודית מתכונת מוקפדת של מוסד נישואים נקי מניאוף , זנות ויחסים מיניים אסורים . יש חוקרים הטוענים כי מקורם של דיני הנישואין העבריים במלחמה נגד אמונות ותפיסות קדומות , שדגלו ביעילותם הרפואית של יחסי מין אסורים ( למשל עם בתולות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן