צואת אדם

אנגלית : Human feces , Stool סוגי צואה : צואת תינוק ) " זפת של תינוק " (; צואה יבשה צואת אדם הנה פסולת הנפלטת מהגוף לאחר עיכול המזון . בדומה להפרשות אחרות ( שתן , זיעה ) גם צבע הצואה וריחה נחשבו בימי הביניים אינדיקאטורים למצב בריאותו של החולה . צואה שימשה כסממן רפואי לטיפולים חיצוניים . לפי מקורות אחדים נודעו סגולות רפואיות דווקא לצואה של תינוקות וילדים . ייתכן כי הדבר נעוץ בהשקפה , שצואתם עדינה ו " מזוקקת" יותר , שכן היא מכילה כמות פסולת קטנה יותר וגם ריחה פחות רע . המקובל רבי חיים ויטאל מציע לשלב בטיפול בעכירות של עדשת העין ( "עננים הנולדים בעין " ) ' זפת של תינוק ' , והכוונה להפרשות הראשונות של היילוד שצבען שחור ירוק והמרקם שלהן הוא צמיג ( . ( meconium ויטאל מונה צואת אדם יבשה מעורבת במי 191 ראה למשל מעשה טוביה , ארץ החדשה , שער שביעי , פח ע " ב . 192 כ " י ויטאל , ק ע " א , בוכמן ועמר , רפואה , עמ ' . 124 ורדים כרכיב בתרופות נוגדות רעלים לנטרול זיהומים המצטברים בגוף כתוצאה ממחלת דבר . רבי דוד די סילוה ( ירושלים , נולד בסביבות 1684 ) המליץ לטפל בחולה הסובל " מחולי חנק הגרון הנקרא ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן