שימושים בדם: איור הממחיש עירוי דם מגוף של כלב (מימין) ומצד שני הקזת דם