הקזת דם מהיד. דם שהוקז במסגרת טיפולית שגרתית שימש כחומר מרפא