ערלת תינוקות

אנגלית : foreskin , prepuce בטקס המילה מוסרת הערלה המכסה את העטרה . בליעת ערלתם של תינוקות לאחר המילה כסגולה להיריון או להולדת צאצאים זכרים היא נוהג המשוקע במקורות רבניים של ימי הביניים . יסודה של האמונה כי בליעת ערלה עשויה לפתור בעיות פריון נעוץ 69 שו " ת הר צבי , יורה דעה , סימן רעו . 70 שיורי ברכה , יורה דעה , סימן שמט , ס " ק א . 71 ימלט נפשו , ערך זכרים , סימן כט , עמ ' קנב . 72 אנציקלופדיה כורדיסטאן , א , עמ ' . 269 73 בליעת ערלה לשם הולדת זכרים אצל נשים באזור הסהרה נבעה מהעדפה של הולדת בנים על בנות . ראה בריגס וגודה , עמ ' . 26 על הסיבות להעדפת בנים בקרב עדות המזרח ראה שטאל , המשפחה , עמ ' . 342 – 338 בעובדה שזוהי רקמה הלקוחה מאיבר המין הזכרי הקשור לרבייה . באופן דומה יש להבין את העובדה שהערלה עשויה להביא להולדת בנים משום שהיא מאפיין מיני מובהק של זכרים . בליעת ערלה למטרות פריון היא נוהג עממי שהיה נפוץ בקרב יהודי המזרח בארץ ישראל , במצרים ובארצות צפון אפריקה ( אלג ' יר , מרוקו וטריפולי ) . נוהג מאגי זה היה מוכר אצל יהודי אירופה והוא הובא גם בסיפורת המתארת את העיירות והקהילות שם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן