שיניים

אנגלית : Teeth באופן עקרוני , אוסרת ההלכה היהודית לעשות שימוש כלשהו בגוף המת ובתכריכיו . על רקע זה נידונה למשל בספרות האחרונים השאלה , האם מותר להרכיב את שיניו התותבות 63 על הכנת שטיחים מעור אדם ראה בבלי , חולין קכב ע " א . על עדויות לתופעה במהלך התקופות ראה בהרחבה שמש , שמא יעשה . 64 תיאורי זוועה של מנהגם הברברי של הקוזאקים לפשוט את עורות קורבנותיהם תועדה פעמים מספר בחיבור ההיסטורי " יון מצולה " של רבי נתן נטע הנובר , המגולל את פרשת הטבח הנורא שבוצע ביהודי הקהילות באירופה במהלך גזירות ת " ח – ת " ט ( 1649 – 1648 ) בניצוחו של בוגדן חמלניצקי . ראה יון מצולה , עמ ' . 50 , 53 65 שו " ת צמח צדק , סימן יג , ט ע " א . 66 הסחר בגופות נפטרים ובאיבריהם נידון בספרות המחקר מהיבטים שונים חברתיים , כלכליים ומשפטיים . תופעה זו קיימת גם בחברה המודרנית כמו למשל ' קצירת איברים ' ( Organ harvesting ) כפי המקובל בסין , והיא עולה לדיון בהזדמנויות שונות . על רקעה ההיסטורי רפואי ראה לעת עתה טבנקין , סוגיות , ובביבליוגרפיה שהובאה שם . 67 מעשה טוביה , ח " ג , יט . 68 בבלי , סנהדרין מז ע " ב – מח ע " א ; שולחן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן