פרק ב חומרי מרפא שמוצאם בגוף האדם

מימי קדם ועד לדורות האחרונים נודעה לאיברים ולמוצרים מגוף האדם תועלת רפואית רבה . המציאות ההיסטורית מלמדת כי סממנים אלה נטלו חלק בטיפולים רפואיים קונבנציונאליים ואף בפעילות טקסית מאגית . תרומה חשובה להכרת סוגיה רפואית היסטורית זו בתקופת ימי הביניים העלה לין ת ' ורנדייק ( . ( Lynn Thorndike במסגרת מחקרו הגדול והחשוב " ההיסטוריה של המאגיה והמדע הניסיוני " , שהתפרסם במהלך שני עשורים ( משנות העשרים ועד שנות הארבעים של המאה ה , ( 20 חקר ת ' ורנדייק מספר חומרים רפואיים ומאגיים שמקורם בגוף האדם . הפן ההיסטורי הסוציולוגי של התופעה , הזרה לאדם המודרני , זכה להצגה חשובה נוספת במסגרת עבודתו של חוקר עולם המאגיה והאמונות ביהדות , יהושע טרכטנברג ( . ( Joshua Trachtenberg אחת מהתובנות החשובות שהעלה טרכטנברג הייתה הקשר בין עולם הרפואה של ימי הביניים ובין ההיסטוריה של היהודים באירופה . לטענתו , האשמות בדבר רצח בני אדם כדי לזכות באיבריהם ובדמם למטרות ריפוי ולשם ביצוע ריטואלים מאגיים מלמדות על אמונות שרווחו בקרב החברה הנוצרית בדבר חיוניותם המרפאה של איברי גוף . בין הסובלים מכך היו יהודים , שהואשמו בסחר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן