ב. מעבר גידולים מאמריקה ל״עולם הישן״

המאורע ההיסטורי המשמעותי ביותר מבחינת אימוץ צמחים בעולם הישן הכלול בתחום הכרונולוגי של מחקרנו הוא גילויה של יבשת אמריקה . בשנת 1492 יצא הספן 58 צמחים שמקורם באוסטרליה לא יידונו במחקר זה . 59 סקירה חשובה על התפשטות גידולי מאכל בעולם , ראה : הריסון ואחרים , עמ ' . 19 –› 195 › 0 ראה פליקס , האורז . › 1 לספרות בנושא ראה למשל ווטסון , עמ ' –›; 1 עמר , גידולי , עמ ' 33 –› 334 ובמקורות שציין שם . › 2 חמרנה , תבלינים , עמ ' . 87 – 84 › 3 החי והצומח , , 12 עמ ' . 143 › 4 על מסעותיו של קולומבוס , ראה זכאי , עמ ' 10 ואילך . גם לגילוי אוסטרליה הייתה השפעה על החקלאות בעולם הישן ( כגון הבאת אגוז המקדמיה , שיטה מכחילה ואקליפטוס ) , אולם הייתה זו השפעה מצומצמת יחסית לאינטרודוקציה של הגידולים מהיבשת האמריקאית . הספרדי כריסטופר קולומבוס למסע ימי להודו , שבסופו גילה את אמריקה , יבשת שלא הייתה ידועה קודם לכן בעולם הישן . תוצאותיו המועילות של המסע באו לידי ביטוי , בין היתר , בהבאת גידולים חקלאיים לספרד . עם הגידולים האמריקאיים נמנים נציגים שונים של משפחת הסולניים ( , ( Solanaceae כמו תפוח אדמה ( . , ( Sola...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן