אימוץ צמחי מרפא חדשים במהלך התקופה: רקע היסטורי

אחד התהליכים שהשפיעו באופן ניכר על החקלאות העולמית בכלל ועל עולם הפרמקולוגיה בפרט הוא הכנסתם ( introduction ) של גידולים לאזורים שבהם הם היו מוכרים באופן מוגבל או שלא נודעו קודם לכן כלל . בפרק הזמן שבו אנו עוסקים , ימי 51 כגון חיבוריו : ברפואת הטחורים , ספר הקצרת ומאמר על חיזוק כוח גברא , שיצאו לאור על ידי זיסמן מונטנר בהוצאת מוסד הרב קוק ( ירושלים תשכ " ה ) . 52 חמרנה , מקורות והתפתחות , עמ ' ; 47 לוי , פרמקולוגיה , עמ ' › . 38 – 3 53 חמרנה ולוי , שם . וראה גם : חמרנה , היבטים , עמ ' . 24 – 22 54 עלי וקדרי , עמ ' ; 52 שפר , לחלות , עמ ' . › 7 ›– 2 55 ראה להלן בפרק אימוץ צמחי מרפא חדשים . › 5 על תרופות תחליפיות ראה לוי , תרופות תחליפיות . 57 מארגוטה , עמ ' › . 4 הביניים והעת החדשה , חלו שני תהליכים מרכזיים באינטרודוקציה של גידולי תרבות : האחד , מעבר של גידולים מאזורים מסוימים למקומות אחרים באותה יבשת , והשני , מעבר של גידולים מיבשת אחת ליבשת אחרת ( לדוגמה גילוי אמריקה ) . החדרת גידולים חקלאיים לאזורים חדשים השפיעה באופן מכריע על האוכלוסיות שנחשפו אליהם . הצמחים החדשים הרחיבו את מצאי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן