הרפואה הערבית: שיטות טיפול, סממנים רפואיים ועקרונות פרמקולוגיים

היסוד לעקרונות הרפואה של הערבים הוא הרפואה הקלאסית של היוונים והרומאים . ברם , הערבים לא הסתפקו בידע שעבר אליהם בעיקר דרך התרגומים לערבית , אלא גם הוסיפו ושיפרו את מדעי הרפואה והרוקחות בזכות עבודתם המעשית בשדה הרפואה . 43 בוכמן ועמר , עמ ' . 31 44 מרפי , רפואה , עמ ' . 382 – 381 45 פרידנוולד , יהודים ורפואה , עמ ' . 240 – 221 › 4 ברקאי , אגן , עמ ' › . 7 47 כהן , יהודים בשלטון האסלאם , עמ ' ; 191 עמר ולב , רופאים , עמ ' . 7 –› 74 48 שפר , בתי חולים , עמ ' . 5 –› 54 49 מרכוס , מזרח התיכון , עמ ' ; 2 –›› 2 › 5 מרפי , עמ ' › ; 403 – 37 קונראד , עמ ' . 138 – 93 50 על מקורותיהן של הרפואה והרוקחות הערבית ראה חמרנה , מקורות והתפתחות , עמ ' ; 48 – 30 לוי , פרמקולוגיה ; פנלופי , צמחי , עמ ' . 11 – 10 סקירה חשובה בליווי רשימה ארוכה של מחקרים ומקורות לרוקחות הערבית ראה לב , סממני , עמ ' , 29 הערה . 37 הספרות הערבית כללה מילונים , ספרי רוקחים , חיבורים רפואיים כלליים העוסקים במגוון מחלות והפרעות ( על סוגות אלה ראה לעיל ) , אך גם מונוגרפיות וספרות מתמחה בבעיות רפואיות ספציפיות , ומן הידועים בתחום ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן