הרפואה ברחבי האימפריה העות'מאנית (1914–1517)

בינואר 1517 יצא סלים הראשון למערכה הסופית והמכרעת נגד הממלוכים ליד קהיר ובקרב זה נפלה המדינה הממלוכית . חמישים השנים הראשונות של הכיבוש היו שנות שגשוג והתפשטות מבחינת יחסי החוץ של האימפריה וגם מבחינת מצבה הפנימי . במקומות שונים ברחבי האימפריה , כמו למשל בארץ ישראל , הכניס הסולטאן סלימאן ״המחוקק״ ( שלט בין השנים 15 –›› 1520 ) שיפורים רבים בתחום המסחר וההיגיינה הציבורית , כמו אספקת מים והקמת בתי מרחץ . 3 › מארגוטה , עמ ' › . 4 37 על ידיעותיו בתחום הפרמקולוגיה ראה חמרנה , צמחי מרפא . 38 על אבן סינא ותרומתו לעולם הרוקחות של ימי הביניים ראה : סיראייסי , עמ ' ; 14 –› 145 סידיקי , עמ ' . 394 – 383 39 גורדון , עמ ' . 23 –› 189 40 על הרופאים והמתרגמים שפעלו במרחב המוסלמי בימי הביניים , כגון יצחק הישראלי , חסדאי אבן שפרוט , אבן בכלארש והרמב " ם ראה לעיל . 41 ההיסטוריה של א " י , , 7 עמ ' . 30 42 שם , עמ ' ; 99 – 98 סינגר , פלסטינה , עמ ' . 197 – 190 המאפיין הבולט של הרפואה באזורים שונים ברחבי האימפריה העות ' מאנית , מראשית המאה ה › 1 ועד למאה ה , 19 היה שילוב רפואה מקצועית אמפירית עם רפואה עממ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן