ארבעת היסודות, המזגים והליחות בספר "מעשה טוביה", מהדורת קרקוב תרס"ח