הרפואה באירופה בתקופת הרנסנס

תקופת התחייה ( רנסנס ) באירופה ארכה כ 300 שנה , מהמאה ה 14 ועד המאה ה › . 1 אולם מבחינת עולם הרפואה יש המתארכים תקופה זו לפרק הזמן שבין אמצע המאה ה 15 ובין סוף המאה ה › . 1 באופן כללי התאפיינה תקופת הרנסנס בהתפתחויות בשורה של תחומים מדעיים ( למשל אסטרונומיה , קופרניקוס ); בהתפתחות תעשייתית , כגון המצאת הדפוס ב 1440 לערך , שהביאה להתפשטות ספרות מדעית ; תמורות בתחום הספנות הימית ( גילוי אמריקה על ידי קולומבוס וצי אוניותיו ) והתפתחויות בתחום הרישום והאמנות שהשפיעו גם על הרפואה ( ראה להלן ) . השפעתה של הרפואה הערבית על הרפואה האירופית נמשכה עד למאה ה › 1 והייתה לה השפעה מכרעת על מרכזי הרפואה באוניברסיטאות בצרפת ( מונפליה , פריס ) ובאיטליה ( סלרנו , בולוניה ) . משנות השלושים של המאה ה 15 החלו לתרגם את הספרות היוונית הקלאסית ישירות ללטינית . החשיפה לתרגום הישיר , ללא הפרשנות של המתרגמים הערביים , הביאה את האירופים למסקנה כי הספרים הקלאסיים שובשו , ובעקבות כך הם שוכנעו שיש לבצע מחקר רפואי עצמאי ובלתי תלוי בגורמים תרבותיים זרים . ברם , › על ייסוד בתי ספר לרפואה באירופה ראה רשדל , עמ ' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן