הרפואה באירופה בין המאות החמישית והארבע־עשרה

במאה החמישית לספירה , עם שקיעתה של רומא , החלה לדעוך גם התרבות הרפואית המערבית המפוארת והיא נשלטה על ידי הכנסייה . כמה סיבות הביאו להתפוררות הקיסרות הרומית : שחיתות פרטית וציבורית , עוני , מלחמות ואף מגפות שעשו שמות בתושבי האימפריה . הכנסייה התנגדה באופן עקרוני למדע ולרפואה , ומשום כך עברה הרפואה באירופה בימי הביניים לידיהם של נזירים ולגורמים שתמכו ברפואה אירציונאלית . בתקופה זו פרחו השיטות המסורתיות שהשתמשו באמונות , בסגולות ובכישופים . במאה העשירית ניכרים סימני אכזבה ואיבוד אמון ברפואת הכנסייה והנזירים , וכבר באותה מאה מתחילים ניצנים של התפתחות רפואית בעקבות המפגש עם תרגומים ערביים של ספרי רפואה יווניים ורומיים . מפנה ברמת הרפואה באירופה חל במאות ה 12 וה 13 בעקבות מאבקים בין גורמים חילוניים לבין הכנסייה על אופי הרפואה ושיטות 1 מצויה ספרות ענפה למדי העוסקת בהיבטים שונים של תולדות הרפואה והרוקחות באירופה ובמרחב המוסלמי בימי הביניים בתקופת הרנסנס . להלן נתמקד בעיקר בסקירות הבאות : סמית , מדע ; לוי , פרמקולוגיה ; קמבל , רפואה ערבית ; סיראייסי ; ברקאי , אגן ; סינגר , פלסטינה העות ' מאני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן