הערות מתודולוגיות

א . הספרות היהודית מכילה חומרי מרפא רבים . המחקר הנוכחי אינו עוסק בכולם אלא בחרתי להתמקד בחשובים ובבולטים שבהם . ב . במסגרת הדיון בפרקטיקה של חומרי המרפא ציינתי את שימושיהם הקונבנציונאליים והמאגיים , אף על פי שניתן היה להפריד את שני הנושאים למחקרים נפרדים . בחרתי להציג את השימושים הקונבנציונאליים והאי רציונאליים יחד משתי סיבות מרכזיות : . 1 העבודה נועדה מלכתחילה להציג את האופי של הרפואה היהודית במהלך התקופה . התמקדות ברפואה רציונאלית בלבד מציגה תמונת מציאות חלקית , שכן עולם המאגיה תופס בתקופה הנידונה מקום לא מבוטל . ולהפך – הצגת עולם המאגיה בלבד אינה משקפת את המציאות לאור העובדה שפעלו גם רופאים קונבנציונאליים ; . 2 הגבול שבין רפואה ״רגילה״ ו״הגיונית״ ובין ריפוי מאגי ואירציונאלי לא תמיד ברור וחד . במקרים לא מעטים יש קושי לדעת אם תרופה מסוימת ניתנה על רקע בירור או תצפית או שהיא מבטאת אמונה או השקפה כלשהי . ג . התלבטתי אם להביא את סיכום הממצאים על אופן השימוש בחומרי המרפא בסוף הערך הרלוונטי או בפרק הדיון . בסופו של דבר החלטתי לרכז את כל הנתונים בנספחים שבסוף המחקר , כדי להציע תמונה כללית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן